EPS
  • درآمد هر سهم EPS چیست ؟

    تشخیص بالا یا پایین بودن نسبت P/E بدون اینکه این دو فاکتور در نظر گرفته شود، مشکل است: نرخ رشد سود شرکت د ...

    تشخیص بالا یا پایین بودن نسبت P/E بدون اینکه این دو فاکتور در نظر گرفته شود، مشکل است: نرخ رشد سود شرکت در رابطه با EPS سرعت رشد شرکت در گذشته چقدر بوده است و آیا انتظار می‌رود در آینده این سرعت رشد، ...

    بیشتر بخوانید